Жилищната сграда Мария Луиза


Жилищната сграда Мария Луиза / избa 01 / ет. -1 / / 4.84 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 02 / ет. -1 / / 2.19 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 03 / ет. -1 / / 2.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 04 / ет. -1 / / 2.56 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 05 / ет. -1 / / 4.43 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 06 / ет. -1 / / 3.95 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 07 / ет. -1 / / 3.95 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 08 / ет. -1 / / 2.61 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 09 / ет. -1 / / 5.18 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 10 / ет. -1 / / 2.86 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 05/06 / ет. 0 / / 29.58 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 7/8 / ет. 0 / / 31.08 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 9/10 / ет. 0 / / 33.23 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 11/12 / ет. 0 / / 33.44 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 13/14 / ет. 0 / / 29.58 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 15 / ет. 0 / / 35.37 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 16 / ет. 0 / / 25.72 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / офис / ет. 1 / работно помещение и санитарен възел / 161.38 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 1 / ет. 2 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.66 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 2 / ет. 2 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 3 / ет. 2 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.56 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 4 / ет. 3 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 5 / ет. 3 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 6 / ет. 3 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 7 / ет. 4 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 8 / ет. 4 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 9 / ет. 4 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 10 / ет. 5 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 11 / ет. 5 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 12 / ет. 5 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 13 / ет. 6 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 14 / ет. 6 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 15 / ет. 6 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 16 / ет. 7 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 17 / ет. 7 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 18 / ет. 7 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Ателие 01 / ет. 8 / 2раб.пом.стая за почивка,б-wc,тераса / 119.85 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Ателие 02 / ет. 8 / 2раб.пом.стая за почивка,б-wc,тераса / 77.30 м2
logo impuls
   Пловдив, ул. Пере Тошев 11
   +359 32 21 24 46
   impuls_6@abv.bg
всички права запазени Импулс Пропърти Груп ООД ®