Лазар Маджаров


Предложеното архитектурно решение се основава на баланса между правилните ортогонални форми на отделните елементи еркери, тераси и ритъм на отворите. Подбраните съвременни материали и детайли ще предадат на сградата специфично архитектурно звучене, доближаващо се до атмосферата на квартала. Жилищната сграда разполага с 18 апартамента ,  10 бр. гаражи, 4 бр. паркоместа , 1 бр. заболекарски кабинет.

Дата на започванеДата на започване: 14.04.2016г.
Дата на завършванеДата на завършване: 04.10.2017г.
РЗПРЗП: 1668м2