Скопие


Жилищната сграда разполага с 28 апартамента , 1 бр. бистро и 7 бр. паркоместа.

Дата на започванеДата на започване: 21.03.2014г.
Дата на завършванеДата на завършване: 02.12.2015г.
РЗПРЗП: 2800м2