Съдийски

ул. „Стоян Михайловски „ № 16


Жилищната сграда разполага с 9 апартамента с прилежащите им складови помещения, 4 бр. ателиета и гаражи, както и офис и търговски помещения
Намира се в „Съдийския” квартал и въпреки,че се намира Централната част на града, предлага спокойствие на живущите там.

Дата на започванеДата на започване: 25.05.2008г.
Дата на завършванеДата на завършване: 14.07.2009г.
РЗПРЗП: 2100м2