Жилищната сграда Петър Парчевич / магазин / ет. 1 / магазин с wc / 68.81 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / гараж / ет. 1 / / 29.44 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / скл.пом. 1 / ет. 1 / / 3.87 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / скл.пом. 2 / ет. 1 / / 3.77 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / скл.пом. 3 / ет. 1 / / 2.48 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / скл.пом. 4 / ет. 1 / / 3.99 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 1 / ет. 2 / днев.трапез.,спал.,б-wc / 55.18 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 2 / ет. 2 / днев.трапез.,спал.,б-wc,тераса / 94.43 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 3 / ет. 3 / днев.трапез.,2спал.,б-wc,wc,п ерал.тераса / 117.83 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 4 / ет. 4 / днев.трапез.,2спал.,б-wc,wc,п ерал.тераса / 117.83 м2
Жилищната сграда Петър Парчевич / Апрат. 5 / ет. 5 / днев.трапез.,спал.,б-wc,2тераси - 99,88м2/2спал.с б-wc, склад - 78,20 м2 / 218.75 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 01 / ет. -1 / / 4.84 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 02 / ет. -1 / / 2.19 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 03 / ет. -1 / / 2.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 04 / ет. -1 / / 2.56 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 05 / ет. -1 / / 4.43 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 06 / ет. -1 / / 3.95 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 07 / ет. -1 / / 3.95 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 08 / ет. -1 / / 2.61 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 09 / ет. -1 / / 5.18 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / избa 10 / ет. -1 / / 2.86 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 05/06 / ет. 0 / / 29.58 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 7/8 / ет. 0 / / 31.08 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 9/10 / ет. 0 / / 33.23 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 11/12 / ет. 0 / / 33.44 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 13/14 / ет. 0 / / 29.58 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 15 / ет. 0 / / 35.37 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / ПМ 16 / ет. 0 / / 25.72 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / офис / ет. 1 / работно помещение и санитарен възел / 161.38 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 1 / ет. 2 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.66 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 2 / ет. 2 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 3 / ет. 2 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.56 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 4 / ет. 3 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 5 / ет. 3 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 6 / ет. 3 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 7 / ет. 4 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 8 / ет. 4 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 9 / ет. 4 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 10 / ет. 5 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 11 / ет. 5 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 12 / ет. 5 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 13 / ет. 6 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 14 / ет. 6 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 15 / ет. 6 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 16 / ет. 7 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 86.40 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 17 / ет. 7 / дневна-столова,спал.б-wc,тераса / 59.35 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Апрат. 18 / ет. 7 / дневна-столова,2спал.б-wc,wc,тераса / 99.24 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Ателие 01 / ет. 8 / 2раб.пом.стая за почивка,б-wc,тераса / 119.85 м2
Жилищната сграда Мария Луиза / Ателие 02 / ет. 8 / 2раб.пом.стая за почивка,б-wc,тераса / 77.30 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / изба 1 / ет. -1 / / 6.56 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / изба 2 / ет. -1 / / 6.31 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / изба 3 / ет. -1 / / 6.22 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / изба 4 / ет. -1 / / 4.23 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / изба 5 / ет. -1 / / 5.01 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 1 / ет. 0 / / 42.49 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 2 / ет. 0 / / 64.46 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 3 / ет. 0 / / 42.49 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 4 / ет. 0 / / 46.55 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 5 / ет. 0 / / 42.26 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 6 / ет. 0 / / 42.73 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 7 / ет. 0 / / 38.34 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 8 / ет. 0 / / 42.73 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 9 / ет. 0 / / 42.73 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / ПМ 10 / ет. 0 / / 41.30 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / магазин 1 / ет. 1 / магазин, wc / 35.67 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / магазин 2 / ет. 1 / магазин, wc / 63.85 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / магазин 3 / ет. 1 / магазин, wc / 254.72 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / магазин 4 / ет. 1 / магазин, wc / 82.00 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 1 / ет. 2 / днев.столова,2спал.,баня-wc,wc,склад,2тераси / 112.14 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 2 / ет. 2 / днев.столова,3спал.,3б-wc,вш-склад,2тер. / 141.89 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 3 / ет. 2 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 64.75 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 4 / ет. 2 / днев.столова,2спал.,баня-wc,склад,3тераси / 119.41 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 5 / ет. 3 / днев.столова,2спал.,баня-wc,wc,склад,2тераси / 102.20 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 6 / ет. 3 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 69.71 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 7 / ет. 3 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 69.87 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 8 / ет. 3 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 62.30 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 9 / ет. 3 / днев.столова,2спал.,баня-wc,wc,склад,2тераси / 109.14 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 10 / ет. 4 / днев.столова,2спал.,баня-wc,wc,склад,2тераси / 102.20 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 11 / ет. 4 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 69.71 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 12 / ет. 4 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 69.87 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 13 / ет. 4 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 62.30 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 14 / ет. 4 / днев.столова,2спал.,баня-wc,wc,склад,2тераси / 109.14 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 15 / ет. 5 / днев.столова,2спал.,баня-wc,wc,склад,2тераси / 102.20 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 16А / ет. 5 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 69.71 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 16Б / ет. 5 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 69.87 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 17 / ет. 5 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 62.30 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 18 / ет. 5 / днев.столова,2спал.,баня-wc,wc,склад,2тераси / 109.14 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 19 / ет. 6 / днев.столова,2спал.,баня-wc,wc,склад,2тераси / 102.20 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 20 / ет. 6 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 69.71 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 21 / ет. 6 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 69.87 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 22 / ет. 6 / днев.столова,спал.,б-wc,вш-склад,тераса / 62.30 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 23 / ет. 6 / днев.столова,2спал.,баня-wc,wc,склад,2тераси / 109.14 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 24a / ет. 7 / днев.столова,2спал.,баня-wc,склад,2откр.тераси / 152.77 м2
Жилищната сграда ул. Дрин / Апарт. 24б / ет. 7 / днев.стол.4спал.,2б-wc,скл.гардер.дом.пом.2тер. / 276.89 м2


logo impuls
   Пловдив, ул. Пере Тошев 11
   +359 32 21 24 46
   impuls_6@abv.bg
всички права запазени Импулс Пропърти Груп ООД ®