за нас


„Импулс Пропърти груп” ООД е активна, просперираща компания, създадена през 2006г., специализирала в инвестициите и строителството, следяща пулса на възникващите пазарни тенденции и развиваща иновативни бизнес модели. „Импулс Пропърти груп” стимулира и допълва финансирането, растежа, разширението и модернизирането на притежаваните компании и техните услуги в сферата на недвижимите имоти, финансите, инфраструктурата, комуникациите, туризма и услугите в жилищното строителство. Камарата на строителите в България удостоверява, че компанията притежава класификация – ПЪРВА ГРУПА – строежи от ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ. През 2012 година фирмата е наградена от Камарата на строителите с Годишната награда – СТРОИТЕЛНА ПЕРСПЕКТИВА 2012 От средата на месец ноември 2012 г. „Импулс пропърти груп” ООД въведе успешно Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на EN ISO 9001: 2008, EN ISO 14001 : 2007, OHSAS 18001 : 2007.

цел


Главния фокус на компанията е постигането на изключителни резултати и предоставяне на клиентите на истински глобален подход. За периода на своето съществуване дружеството се развива във възходяща градация, като значително е увеличило собствения капитал. Добрата финансова стабилност позволява на “Импулс Пропърти Груп” ООД да изпълнява възложените задачи без да прибягва до услугите на заемни капитали. От създаването си до момента „ Импулс Пропърти Груп „ООД предвид своя опит, точност и високо качество на извършваните строителни дейности се е доказала като коректен партньор, спечелил уважението на клиентите си.

политика


Водеща за компанията е Политиката по качество, безопасност и здраве при работа и опазване на околната среда които са основно доказателство за стремежа на компанията да произведе и предложи на пазара качествен продукт, задоволяващ все по-високите изисквания на съвременния клиент дори и в период на икономическа криза. Компаниите, които „Импулс Пропърти Груп” включва, развиват дейности в различни отрасли на икономиката, но имат единна визия за своето израстване. Всяка една от тях се стреми да отговори на всички изисквания на пазара и на очакванията на потребителите, да бъде движеща сила в бизнеса, формираща лика на успешните модели в мениджмънта и да се превърне във водеща в своята сфера.

сертификати


Сертификати за качество издадени от ТЮФ НОРД България
Грамота за стройтелна переспектива
Удостоверение от камара на стройтели в България

партньори


Тед Керамика
Евробетон
Мултиком
HMS
Holcim
Хъс
Технопанел


logo impuls
   Пловдив, ул. Пере Тошев 11
   +359 32 21 24 46
   impuls_6@abv.bg
всички права запазени Импулс Пропърти Груп ООД ®